Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Avainluvut
Taloudellinen vastuu 2014 2013 muutos-%
Liikevaihto (milj. euroa) 1 959,5 1 858,4 5,4 %
Liikevoitto (milj. euroa) 519,2 505,2 2,8 %
Tulos ennen tp-siirtoja 519,2 506,3 2,8 %
Tulos 520,4 506,3 2,8 %
Investoinnit (milj. euroa) 16,8 12,3 36,6 %
Pelaajille maksetut voitot (milj. euroa) 1 096,4 1 022,5 7,2 %
Myyntipaikkojen määrä (vuoden lopussa) 3 813 3 665 4,0 %
Myyntipalkkiot (milj. euroa) 78,0 79,8 -2,2 %
Arpajaisvero (milj. euroa) 104,2 99,8 4,4 %
Luovutus opetusministeriölle (milj. euroa) 1) 517,5 506,3 2,2 %
Sosiaalinen vastuu 2014 2013 muutos-%
Rekisteröityneet pelaajat (vuoden lopussa) 1 636 419 1 538 179 6,4 %
Henkilökunnan määrä (vuoden lopussa) 332 333 -0,3 %
Tulovaihtuvuus % 6,0 9,9 -39,4 %
Lähtövaihtuvuus % 6,3 6,0 5,0 %
Keskimääräinen työsuhteen kesto vuosina 11,8 11,7 0,9 %
Kehityskeskustelut % 100 100,0
Ympäristövastuu 2014 2013 muutos-%
Veikkauksen kokonaisenergiankulutus (MWh) 2) 10900,0  - -
Pääkonttorin jätteiden hyötykäyttöaste % 3) 99,0 90 10,0 %
1) Opetus- ja kulttuuriministeriölle tuloutetun 517,5 milj. euron lisäksi 2,9 milj. euroa siirrettiin jakamattomiin voittovaroihin. Tilivuoden aikana aikaisemmilta vuosilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja maksettiin ministeriölle 23,3 milj. euroa jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle.
2) Uusi tunnusluku, jonka seuraaminen aloitettu 2014 uuden ympäristöohjelman myötä.
3) Uuden jätevoimalan myötä Veikkauksen pääkonttorissa syntyvä sekajätekin menee hyötykäyttöön.