Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

2014 ja 2015 tavoitteet:

Kestävää kasvua, pitkäjänteistä kehittämistä ja kustannustehokkuutta

Veikkauksen tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen edistäminen ja kestävä kasvu.

Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset 2014

  • Tulostavoite 510,0 milj. euroa, toteutunut tulos 520,4 milj. euroa (+2,8 %)
  • Kokonaiskustannusten osuus bruttokatteesta enintään 30,95 %, toteutunut osuus 31,13 %.

Vastuullisuuden tavoitteet ja saavutukset 2014

  • Tunnistautuneen pelaamisen osuuden kasvattaminen kaikista pelieuroista. Osuus kasvoi 3,6 %-yksikköä.
  • Vastuullisuus-mielikuvaa mittaavan brändiattribuutin taso tulee olla vähintään vuoden 2013 toteutuneella tasolla (3,87). Toteutunut taso 3,83.

Ympäristövastuun tavoitteet ja saavutukset 2014

  • Vuoden 2014 tavoitteena oli määritellä Veikkaukselle uusi ympäristötavoite tuleville vuosille. Uudeksi ympäristötavoitteeksi määriteltiin yhtiön kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen vähintään 15 % vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 loppuun mennessä.
  • Veikkaus sitoutui vähentämään hiilidioksidipäästöjään 35 % vuoden 2009 tasosta vuoden 2013 loppuun mennessä. 2014 tehdyn loppulaskelman mukaan hiilidioksidipäästöt laskivat 46 %.

Vuoden 2015 tavoitteet

Vuonna 2015 yhtiö panostaa erityisesti sähköisen liiketoiminnan ja tuotevalikoiman kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa tunnesidettä asiakkaisiin asiakaskokemuksen ja edunsaajatietoisuuden paranemisen kautta. Kustannustehokkuutta haetaan muun muassa sisäisten prosessien tehostamisen kautta. Yhtiössä kiinnitetään erityistä huomiota myös vastuullisen toimintakulttuurin varmistamiseen.

Taloudelliset tavoitteet 2015

  • Tulostavoite 525 milj. euroa (+1,0 %)
  • Kokonaiskustannusten osuus pelikatteesta enintään 27,02 %

Vastuullisuuden tavoitteet 2015

  • Tunnistautuneen pelaamisen osuus kasvaa. 
  • Suomalaisten tietoisuus veikkausvoittovarojen käytöstä ja omakohtaista hyödystä paranee.