Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vastuullisuustoimet varmennetaan säännöllisesti

Vuoden 2014 lopulla Veikkaus läpäisi European Lotteriesin (EL:n) vastuullisuusstandardin välivarmennuksen. EL:n vastuullisuusstandardin edellyttämällä välivarmennuksella taataan Veikkauksen toimenpiteet vastuullisen rahapelaamisen edistämiseksi. Näin toimimalla halutaan varmistaa, että vastuullisuuden edistäminen on jatkuva prosessi ja aiemmassa varmennuksessa havaittuja puutteita korjataan. Varsinainen, kolmen vuoden välein toteutettava, vastuullisuusstandardin varmennus on edessä vuonna 2015. Standardin edellyttämät vastuullisuustoimenpiteet on varmentanut PricewaterhouseCoopers Oy. 

Veikkauksella on myös World Lottery Associationin (WLA:n) vastuullisuussertifikaatti. Veikkaus on saavuttanut ylimmän tason 4 (asteikko 1-4), mikä edellyttää, että yhtiö on varmennuttanut ulkopuolisella taholla onnistuneesti vaativuustasoltaan tiukemman EL:n vastuullisen rahapelaamisen standardin. Näin ollen myös WLA:n vastuullisuusstandardi on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Laatu- ja turvasertifikaatit takaavat luotettavuuden

Veikkauksella on laatu- ja tietoturvasertifikaatit ISO 9001:2008 ja ISO/IEC 27001:2005. Niiden arvioinnit tehdään jatkossa vuosittain. Haastattelujen, dokumenttien ja havaintojen avulla tutkitaan, miten Veikkauksen menettelytavat vastaavat standardien vaatimuksia.

Laatu- ja tietoturvasertifikaattien lisäksi Veikkauksella on rahapelialan turvasertifikaatti WLA-SCS:2012, jonka arviointi tehdään kerran vuodessa. Standardi on kehittynyt pitkän ajan kuluessa rahapelialan parhaista käytännöistä. Turvasertifikaatti on edellytys osallistumisoikeudelle monikansallisiin peleihin. Sertifikaatilla voidaan omalta osaltaan varmistaa omistajan ja asiakkaiden luottamus yhtiöön.