Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Voittajien maa: veikkauspelaajat tekevät meidän kaikkien elämästä parempaa

Moni unohtumaton taiteen ja liikunnan elämys jäisi kokematta ilman pelaajien häviämien eurojen tehokasta käyttöä. Veikkauksen tuottama raha on vahvasti mukana myös nuorisotyön rahoituksessa sekä tieteen tekemisessä. Veikkauksen tuoton turvin voidaan investoida yhteiseen hyvään tulevaisuuteen.

Veikkauspelien pelaajat tuottavat pelaamisellaan iloa meille kaikille. Yli 500 milj. eurolla saa aikaan niin monenlaisia asioita, että jokainen meistä on asuinpaikasta ja iästä riippumatta veikkausvoittaja. Veikkauksen pelejä saavat pelata vain aikuiset, mutta tuotosta pääsevät nauttimaan kaikki.

Veikkausvoittovaroja jaetaan suomaiselle kulttuurille eduskunnan säätämän jakosuhdelain mukaisesti. Laki määrittää, että veikkausvoittovaroista taide saa 38,5 %, liikunta 25,0 %, tiede 17,5 % ja nuorisotyö 9,0 %. Tämän lisäksi kohdennetaan talousarviossa vuosittain 10,0 % erikseen päätettävällä tavalla edellä mainituille edunsaajille.

Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnalle ja nuorisotyölle osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksessa veikkausvoittovarojen osuus koko budjetista on noin puolet ja tieteen noin neljäsosa.

Veikkausvoittovarojen osuus opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä määrärahoista 2014 (alustavan tilinpäätöstietojen perusteella)
Milj. euroa Määrärahat yhteensä  Veikkausvoittovarojen osuus %
Taide 465,7 50,9 %
Liikunta 187,4 78,6 %
Tiede 382,6 26,8 %
Nuorisotyö 74,4 71,0 %
Yhteensä 1 110,0 48,6 %


Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnalle ja nuorisotyölle osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksessa veikkausvoittovarojen osuus koko budjetista on noin puolet ja tieteen reilu kolmannes.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät veikkausvoittovarat 2010–2014 (alustavien tilinpäätöstietojen pohjalta)
Milj. euroa 2014 osuus, % 2013 2012 2011 2010
Taide 237,0 43,9 % 224,6 222,4 220,7  197,9
Liikunta 147,3 27,3 % 145,3 145,0 143,3  128,5
Tiede 102,4 19,0 % 102,2 101,2 100,3  90,0
Nuorisotyö 52,8 9,8 % 52,4 51,9 51,6  46,3
Yhteensä 539,5 100,0 % 524,5 520,4 515,8 462,7

Lisätietoa veikkausvoittovaroista ja edunsaajista