Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Maksuton Peluuri auttaa peliongelmaisia ja heidän läheisiään

Kymmenen vuotta toimineen Peluurin tehtävä on monipuolisesti ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Peluurin palvelut ovat valtakunnallisia ja käyttäjille maksuttomia.

Peluuri tuottaa tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittää tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Peluuri tarjoaa myös oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea.

Apua saa puhelimitse ja verkossa

Peluurin palveluja ovat auttava puhelin, nettineuvonta, tietopankki, tekstiviestipalvelut, keskustelufoorumit sekä verkossa Peli poikki -itsehoito-ohjelma.

Vuonna 2014 Peluurin auttavassa puhelimessa vastattiin 2 333 puheluun, joista 1 187 oli peliongelmaa koskevia soittoja. Peliongelmaa koskevista soitoista 67 % tuli pelaajilta, 29 % pelaajien läheisiltä ja loput 4 % työssään pelihaittoja kohtaavilta ja muilta peliongelmista kiinnostuneilta. Veikkauksen pelit olivat pääasiallinen ongelmien aiheuttaja noin 11 %:lla soittajista.

Peluurin nettisivuilla on kattavasti tietoa peliongelmasta sekä eNeuvontapalvelu, jonne voi jättää anonyymisti ja maksutta kysymyksiä ongelmapelaamisesta. Vuonna 2014 Peluurin nettisivuilla vierailtiin yli 127 000 kertaa ja eNeuvontapalvelussa vastattiin 120 peliongelmaa koskevaan kysymykseen. Peli Poikki -verkkoterapiaohjelman suoritti 145 henkilöä.

Peluuri uudistui ja kampanjoi 10-vuotisjuhlavuonna

Vuonna 2014 Peluuri vietti toimintansa 10-vuotista taivalta. Vuoden alussa Peluuri kiteytti toimintansa muotoon ”Peluuri auttaa, kun pelaaminen haittaa”. Samalla päivitettiin Peluurin visuaalinen ilme, nettisivut ja esite. Syyskuussa Peluuri järjesti Helsingissä kansalaistapahtuman, jossa kerrottiin Peluurin toiminnasta.

Juhlavuoden keulahahmona toimi sulkapalloilija Ville Lång, joka on aiemmin julkisuudessa kertonut omista haasteistaan rahapelaamisen hallinnassa. Lång on myös pääroolissa Peluurin kampanjafilmissä, jota on jaettu vuoden mittaan sosiaalisessa mediassa. Filmi esitettiin elokuussa myös lottoarvonnan yhteydessä sekä myöhemmin syksyllä YLE:n kanavilla.

Peluuri on A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton palvelu ja se toimii osana Peliklinikkaa, joka on valtio-, kunta- ja järjestötoimijoita samaan toimintayksikköön kokoava palvelukokonaisuus. Peluurin toiminnan rahoittavat Suomen kansalliset peliyhtiöt Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto.