Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Tavoitteena on peli-ilon säilyttäminen

Rahapelaaminen on suurimmalle osalle suomalaisista harmitonta ja iloista ajanvietettä, mutta siihen liittyy riskejä, jotka on syytä tiedostaa. Kuten useimmilla harrastuksilla ja viihteen muodoilla, rahapelaamisellakin on hintansa. Vaikka voiton mahdollisuus onkin oleellinen osa rahapelien viehätystä, toimeentuloa ei pelaamalla kannata yrittää hankkia. Kun peleihin sijoitettu raha ja aika ovat sopivassa suhteessa omaan taloudelliseen tilanteeseen ja ajankäyttöön, on pelaamisen ilo helpompi säilyttää.

Vastuullisuuskampanja peliongelman tunnistamisesta

Veikkaus toteutti syksyllä 2014 ensimmäistä kertaa Pelaa vastuullisesti -kampanjan, jolla haluttiin rohkeasti ja suoraan kannustaa kansalaisia tunnistamaan mahdollinen peliongelma ja hakemaan tarvittaessa apua. Kampanjan keskiössä ja sen näkyvin osa olivat kaksi peliongelmasta kertovaa filmiä, jotka pyörivät usealla tv-kanavalla sekä sosiaalisessa mediassa. TV-näkyvyyden jälkeen filmejä pyöritettiin vielä pari viikkoa kaikissa Finnkinon-elokuvateattereissa.

Kampanjaa varten tehtiin Pelaa vastuullisesti -kampanjasivusto, jonne koottiin kattavasti tietoa pelaamisen riskeistä, peliongelman tunnistamisesta, Veikkauksen tarjoamista pelaamisen hallinnan välineistä ja auttavista tahoista sekä blogeja niin entiseltä peliongelmaiselta kuin Veikkauksen asiantuntijoilta. Osana kampanjaa organisoitiin ensimmäistä kertaa peliongelmaa käsittelevä vastuullisuus-chat yhteistyössä Peluurin asiantuntijoiden kanssa. Keskustelua kävi seuraamassa yli 55 000 suomalaista. Kaikkiaan kampanjan arvioidaan jollain tapaa tavoittaneen yli miljoona suomalaista.

Kampanjalla haluttiin tavoittaa suomalaiset mahdollisimman laajasti, myös ne joille rahapelaaminen ei ole ongelma. Tavoitteena oli madaltaa peliongelman tunnistamista joko itsellä tai lähipiirissä. Kampanjan tarkoitus oli viestittää, että Veikkaus haluaa kantaa vastuunsa myös rahapelaamisen varjopuolista. Vastuullisuuskampanjan videot katsottavissa täällä ja täällä. Lue lisää kampanjasta

MTV valitsi Veikkauksen peliongelmasta kertovan Pyöräkaupassa-mainosvideon elokuussa 2014 kuukauden parhaiksi mainossekunneksi. Markkinointi & Mainonta -lehden toimitus valitsi saman mainosfilmin viiden parhaan mainoksen joukkoon vuonna 2014.

Rahapeliongelmien määrää tutkitaan laajoilla väestökyselyillä

Suomalaisella rahapelijärjestelmällä on onnistuttu ennaltaehkäisemään rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen lisääntyminen, vaikka kokonaispelaajamäärä ja rahapelin tarjonta on kasvanut. Samalla kun yhä suurempi osa suomalaisista pelaa rahapelejä (2007: 74 %, 2011: 78 %), peliongelmaisten osuus väestöstä on pysynyt ennallaan (sosiaali- ja terveysministeriön väestökyselyt 2007: 3,1 %, 2011: 2,7 %). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laajan rahapelaamista kartoittavan väestökyselyn neljän vuoden välein, seuraava kysely toteutetaan vuonna 2015.

Tämän rahapelitutkimuksen sekä peliongelmaisia auttavan Peluuri-palvelun rahoittavat Suomessa toimiluvalliset rahapeliyhteisöt Raha-automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus.