Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Aktiivista yhteistyötä vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi

Rahapelaamiseen on aina liittynyt riskejä, vaikka valvonta on hyvin kattavaa ja moniulotteista. Täysin aukotonta tapaa estää rikollisia pyrkimyksiä ei rahapelialallakaan ole olemassa. Veikkaus on ottanut huomioon riskit niin omassa toiminnassaan kuin yhtiön ja yhteistyökumppaneiden välisessä toiminnassa. Yhtiö on lisäksi ollut aktiivisesti edistämässä toimenpiteitä vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi.

Pelipanosten jakautumista seurataan tarkoin ja myös pelikohteina olevia urheilutapahtumia seurataan mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Veikkauksen omat seuranta- ja valvontajärjestelmät hälyttävät, jos esimerkiksi pelimyynnissä tapahtuu huomattavia poikkeamia normaalista tai syntyy epäilys kotimaisten otteluiden manipuloinnista.

Veikkauksen vilpinehkäisymalli on ollut käytössä jo vuodesta 2007 ensin jalkapallossa, ja sen käyttöä on sittemmin laajennettu myös muihin lajeihin. Vilpinehkäisymallissa määritellään vilpin vaihtoehdot ja kerrotaan tavat tunnistaa ja estää sitä. Veikkaus on sopinut urheilun lajiliittojen kanssa joukkueiden pelaajien pelaamisrajoituksista omiin otteluihinsa. Lajiliittojen tehtävä on hoitaa asia joukkueiden ja tuomareiden kanssa.

Kansainvälistä tiedonvaihtoa

Veikkaus on ollut aktiivisesti mukana European Lotteries Monitoring System (ELMS) toiminnassa. ELMS harjoittaa seurantaa ja tiedonvaihtoa eurooppalaisten urheiluvedonlyöntiä harjoittavien kansallisten rahapeliyhtiöiden välillä. ELMS-toiminta laajenee vuonna 2015 Euroopan ulkopuolelle ja jatkuu 1.6.2015 alkaen nimellä Global Lottery Monitoring System (GLMS). GLMS:n myötä jäsenyhtiöt saavat aikaisempien epäilyttäviin markkinaliikkeisiin liittyvien pre-match -hälytysten lisäksi tapahtuma-aikaisen live-vedonlyönnin hälytyksiä.

Kansainvälisessä jalkapallovedonlyönnissä rahapeliyhtiöt informoivat toisiaan ja jalkapalloliittoja, jos ne huomaavat poikkeuksellista pelikäyttäytymistä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n ja Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n valvonnan piiriin kuuluvissa jalkapallo-otteluissa. UEFA:n Betting Fraud Detection System ja FIFA:n Early Warning System ovat toimintaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja minimoida urheilussa mahdollisesti esiintyvää vilppiä sekä rikollista toimintaa. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, niistä ilmoitetaan toimivaltaiselle poliisiviranomaiselle, joka tutkii rikosepäilyt.

Veikkaus on aktiivinen asiantuntijatoimija

Sport Betting Code of Conduct (vuodesta 2007), Sport Charter (2012) ja Sports Integrity Action Plan – the 7-point programme (2013) ovat European Lotteries (EL) -järjestön jäsenten sitoumuksia vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi. Veikkaus on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä molempia ohjelmia ja myös sitoutunut niihin vahvasti omassa toiminnassaan.

Urheilukilpailujen manipuloinnin vastainen yleissopimus (European Convention Against Match Fixing) allekirjoitettiin syyskuussa 2014 Sveitsissä Euroopan neuvoston urheiluministerien kokouksen yhteydessä. Allekirjoittajamaita oli 15, Suomi mukaan lukien. Veikkaus tuki hanketta vahvasti ja antoi asiantuntemustaan sopimuksen valmistelutyöhön. Sopimuksella sovitaan urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisista toimista urheilun integriteetin suojelemiseksi. Tavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin estäminen, tutkiminen ja seuraamusten varmistaminen kansallisissa ja rajat ylittävissä tapauksissa. Lisäksi tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä viranomaisten, urheilujärjestöjen ja urheiluvedonlyöntitoimijoiden välillä.