Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vahva kuluttajansuoja asiakkaan hyväksi

Vahva kuluttajansuoja on tärkeä osa hyvin hoidettua ja vastuullista rahapelitoimintaa. Vahva kuluttajansuoja takaa asiakkaan oikeusturvan mahdollisissa ongelmatilanteissa, joissa asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi.

Poliisihallitus valvoo rahapelitoiminnan toimeenpanoa pelaajien oikeusturvan takaamiseksi, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi sekä väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi.

Asiakkaiden maksuttomat ratkaisusuositushakemukset

Arpajaislain 48 §:n mukaan pelaajat voivat halutessaan hakea apua voitonmaksua koskevissa epäselvyyksissä Poliisihallitukselta. Ratkaisusuositus on pelaajalle maksuton. Veikkaus antoi viime vuonna Poliisihallitukselle lausunnon 60 tapauksesta (98 kpl vuonna 2013), jotka koskivat pääosin vedonlyöntipelejä.

Poliisihallitus määrää rahapelitoiminnan valvontaa varten virallisia valvojia, jotka ovat tässä tehtävässään virkavastuun alaisia. Viralliset valvojat valvovat, että rahapelien toimeenpanossa noudatetaan vahvistettuja pelisääntöjä, ja vahvistavat pelikierroksittain veikkaus- ja vedonlyöntipelien tulokset ja voittojen määrän. Viralliset valvojat valvovat myös raha-arpajaisten arvontaa ja arpojen sekoittamista sekä vahvistavat arvonnan tuloksen, jollei julkinen notaari suorita näitä tehtäviä Poliisihallituksen suostumuksella.

Valvontailmoituksilla kontrolloidaan mahdollista rahanpesua

Rahanpesulain mukaan myyntipaikassa on tarkistettava asiakkaan henkilöllisyys, kun pelien summa yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina on vähintään 3 000 euroa. Myyjän on täytettävä rahanpesun valvontailmoitus, joka toimitetaan yhtiölle. Netissä tai Veikkaus-kortilla tapahtuneesta pelaamisesta tilastoidaan vastaavasti tiedot mahdollisia viranomaisten selvityspyyntöjä varten.