Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Työehdoista sovitaan yhteistyössä

Veikkauksen henkilökunnasta 43,1 prosenttia kuuluu Veikkauksen Henkilöstö ry:hyn, joka on ammattiliitto Pro:n alainen ammattijärjestö. Veikkaus kuuluu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n alaiseen Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn.

Veikkauksen työehtosopimus on yrityskohtainen, ja se hyväksytään liittotasolla. Lisäksi on mahdollisuus paikalliseen sopimiseen. Veikkauksen työehtosopimus on voimassa 30.11.2016 asti. Työehtosopimus koskee koko henkilöstöä johtajia lukuun ottamatta.

Työnantajan ja työntekijän välistä vuoropuhelua käydään säännöllisesti kokoontuvissa työsuojelutoimikunnassa ja YT-neuvottelukunnassa. Vuoden aikana YT-neuvottelukunnassa on käsitelty muun muassa ulkoisen työvoiman käyttöä ja organisaatiomuutoksia.

Kaikissa organisaatioon ja henkilöstöön liittyvissä muutostilanteissa Veikkaus noudattaa yhteistoimintalainsäädäntöä.