Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Veikkaus panostaa henkilöstön hyvinvointiin monin tavoin. Veikkauksen työterveyshuollon tavoitteena on työntekijöiden terveyden ja työ- sekä toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen.

Työterveyshuolto on kattava: lakisääteisten terveystarkastusten ja -tutkimusten lisäksi Veikkaus tarjoaa henkilöstölleen myös ergonomiatarkastuksia sekä neljän kuukauden koeajan jälkeen fysioterapiaa ja erikoislääkärin palveluja sekä korvaa esimerkiksi lääke-, hammashoito- ja silmälasikuluja. Kertomusvuonna koko henkilöstö sai halutessaan influenssarokotuksen. Vuonna 2014 suoritettiin työterveyspalveluiden kilpailutus, jonka tuloksena työterveyspalveluiden tuottaja vaihtui.

Koko henkilöstö on edustettuna työsuojelutoiminnassa. Kertomusvuonna työsuojelutoimikunta seurasi erityisesti yötyön käynnistymiseen liittyviä kysymyksiä.

Varhaista välittämistä ja työkyvyn edistämistä

Kertomusvuonna valmisteltiin työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamissuunnitelma. Suunnitelman keskeiset tavoitteet ovat strategianmukaisen osaamisen varmistaminen, yhdenmukaisen toimintakulttuurin luominen, esimiestyön yhdenmukaistaminen ja työkyvyn varmistaminen työsuhteen eri vaiheissa.

Veikkauksessa on käytössä varhaisen välittämisen malli, jossa toistuviin poissaoloihin etsitään syitä ja parannuskeinoja yhdessä työntekijän, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa. Työyhteisöä ja esimiehiä tuetaan tarvittaessa täsmätoimin. Työsuojelutoimikunta seuraa vuosittain sairauspoissaolojen kehitystä.

Työhyvinvointia edistävät yhtiön tarjoama aamupala, liukuva työaika, kesätyöaika sekä pääkonttorissa henkilöstöruokala ja maakunnissa lounassetelit. Veikkaus tukee henkilöstön virkistystoimintaa monin tavoin: liikunta- ja kulttuurikortit, ohjatut liikuntavuorot, vapaa-ajan toiminta, pääkonttorin kirjasto, kuntosali ja uima-allas, maakunnissa työskenteleville tarkoitetut liikuntasetelit sekä virkistyspaikat Kirkkonummella, Vierumäellä ja Saariselällä edistävät työssä jaksamista. Veikkaus myös tukee henkilöstön joukkueiden osallistumista liikuntatapahtumiin.