Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Hyvistä suorituksista palkitaan

Veikkauksen palkka- ja palkitsemisjärjestelmä kannustaa erinomaiseen suoriutumiseen. Järjestelmä koskee koko henkilöstöä ja koostuu neljästä osasta: tehtäväkohtainen palkanosa, henkilökohtainen palkanosa, erityispalkkio ja tulospalkkio.

Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu HAY-vaativuusluokituksen mukaiseen taulukkopalkkaan.

Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työntekijän pätevyys ja työsuoritus ja esimiehillä lisäksi esimiestyössä onnistuminen. Pätevyyden ja työsuorituksen arvioinnissa otetaan huomioon työnhallinta, tuloksellisuus, tapa toimia, uudistuminen ja vuorovaikutus.

Erityispalkkio voidaan myöntää yksittäisestä hyvästä suorituksesta. Tulospalkkiojärjestelmä on kytketty yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tulospalkkion mittarit vuonna 2014

  • Erityistehtävän hoitaminen: vastuullinen pelaaminen ja vastuullisuusmaine
  • Tehokkuus ja tuloutuskyky: tuloutuskyky omistajalle 
  • Toimintasuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen

Veikkauksessa jaetaan myös tunnustuksia hyvistä suorituksista. Muita tunnustuksia ovat esimerkiksi pitkään palvelleiden ja merkkipäiviä viettävien muistaminen.