Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Energiankulutuksen vähentäminen päätavoitteena

Ympäristön huomioiminen on luonnollinen osa Veikkauksen päivittäistä toimintaa. Monen vuoden ympäristötyö on vakiinnuttanut ympäristötavoitteet osaksi perustoimintaa.

Edellisen ympäristötavoitteen loppulaskenta viimeisteltiin vuoden 2014 aikana. Veikkaus onnistui vähentämään hiilidioksidipäästöjään 46 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Uusi ympäristöohjelma vuosille 2015–2017 pitää sisällään kolme päätasoa: kulutuksen vähentämisen, energiatehokkaiden ratkaisujen edistämisen kiinteistössä ja ICT-valinnoissa ja ympäristötietoisuuteen kannustamisen. Päätavoitteena on Veikkauksen kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen 15 prosentilla vuoden 2014 tasosta 2017 loppuun mennessä. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa Veikkaus on sitoutunut tehostamaan pääkonttorissa muuhun kuin tuotantoon kuluvan energian käyttöä vuoteen 2016 mennessä 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Vuonna 2014 Veikkauksen kokonaisenergiankulutus oli 10 900 MWh. Luku sisältää Veikkauksen toimitilojen energiankulutuksen sekä myyntipaikkojen veikkauspäätteiden ja reitittimien, valomainosten ja digitaalisten mainosten energiankulutuksen.   

Ympäristövaikutukset pääosin energiankulutuksesta

Veikkauksen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät tietoliikennetekniikan ja -palvelinten sähkönkulutuksesta ja laitteiden jäähdytyksestä. Sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat yhteensä noin neljänneksen kokonaispäästöistä ja ne koostuvat suurimmaksi osaksi Veikkauksen Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin kulutuksesta. Loput päästöt tulevat matkustamisesta, ostetuista tavarankuljetuksista, ulkoistetusta huoltoajosta, jätteistä ja toimistopaperista sekä polttoaineen kulutuksesta kiinteistöissä ja Veikkauksen omissa ajoneuvoissa.

Matkustamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia on pyritty pienentämään muun muassa työsuhdeautojen päästörajaa tiukentamalla, työsuhdeautoilijoille pakollisilla taloudellisen ajotavan kursseilla sekä työmatkalennoista koituvien päästöjen kompensoinnilla.

Veikkauksella on Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin lisäksi myyntikonttorit Tampereella, Vaasassa, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Veikkaus omistaa kokous- ja edustuskäyttöön tarkoitetut tilat Helsingin keskustassa ja Vierumäellä sekä henkilökunnan virkistyskäyttöön tarkoitetut alueet Kirkkonummella ja Saariselällä. Valtaosa kiinteistöjen energiankulutuksesta ja jätteistä kertyy Vantaan pääkonttorissa.

Pääkonttorin jätteet hyötykäyttöön

Jätteiden lajittelu on vakiintunut toimintatapa Veikkauksessa. Hyötykäyttöön menevien jätteiden käyttöaste nousi 99 prosenttiin (90 % vuonna 2013). Uuden jätevoimalan myötä Veikkauksen pääkonttorissa syntyvä sekajätekin menee hyötykäyttöön. Kokonaisjätemäärä suureni edellisvuodesta 145,69 tonniin. (117,4 vuonna 2013). Kasvu johtuu syksyllä 2014 aloitetun ilmanvaihtokonehuoneen remontin rakennusjätteistä.

Myyntipaikoissa syntyvä jäte

Myyntipaikkapelaamisen seurauksena jätettä syntyy pääasiassa kupongeista, arvoista, päätteiden tositerullista sekä kampanjamateriaaleista. Kaikki Veikkauksen myyntipaikkoihin toimittama materiaali sekä arpoihin käytetty kartonki ovat kierrätettävää materiaalia. Lisäksi muovit ovat polttokelpoisia. Veikkaukselle myyntipaikoista palautuvat arvat hävitetään turvallisuussyistä silppuamalla. Myyntipaikkoja ohjeistetaan säännöllisesti materiaalien oikeaan lajitteluun myyjien viestintäkanavissa. Veikkauksen tavoitteena on vähentää myyntipaikkoihin toimitettavia kampanjamateriaalilähetyksiä 10 prosenttia vuoteen 2017 mennessä.

Veikkauksen arpoja kuljetetaan Kanadasta Suomeen pääsääntöisesti meriteitse. Englannista arpoja kuljetetaan rekkalauttarahtina. Muut kuljetukset ovat posti- ja autokuljetuksia.

Henkilöstön oma Ekotiimi juhlii 10-vuotistaivaltaan

Veikkauksen pääkonttori sekä aluekonttori Tampereella kuuluvat WWF:n Green Office -järjestelmään. Veikkauksen pääkonttorilla toimii henkilökunnan vuonna 2004 perustama Ekotiimi, jonka tehtävänä on seurata ympäristötrendejä ja yhtiössä tehtyjä ympäristötekoja sekä välittää tietoa henkilöstölle. Ekotiimi toimii yhtiön Green Office -tiiminä.