Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
2. Tuloskehitys vuosina 2010–2014
Tuhat euroa 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 959 489 1 858 365 1 775 812 1 792 700 1 689 902
Pelikate 863 051 835 872 825 808 831 661 801 930
Liikevaihdosta % 44,0 % 45,0 % 46,5 % 46,4 % 47,5 %
Liikevoitto 519 239 505 173 497 922 510 694 501 420
Liikevaihdosta % 26,5 % 27,2 % 28,0 % 28,5 % 29,7 %
Tulos ennen tp-siirtoja 520 369 506 347 500 803 514 480 503 724
Liikevaihdosta % 26,6 % 27,3 % 28,2 % 28,7 % 29,8 %
Tulos 520 369 506 347 500 803 514 480 503 724
Liikevaihdosta % 26,6 % 27,3 % 28,2 % 28,7 % 29,8 %