Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
5. Palvelujen ostot
Tuhat euroa 2014 2013
Palvelujen ostot ulkomailta, IT ja muut 17 100 16 710
Palvelujen ostot, IT-palvelut 10 441 8 028
Palvelujen ostot, muut 7 352 7 695
Palvelujen ostot 34 893 32 433
Palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus 41 44
Muut palvelut 48 125
Yhteensä 89 170
6. Liiketoiminnan muut kulut
Tuhat euroa 2014 2013
Muu mainonta ja markkinointi 7 781 6 600
Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut 1 166 1 013
Matkakulut 888 752
Edustus- ja neuvottelukulut 341 338
Autokulut 358 404
Tarvikkeet ja rahdit 2 973 3 412
Koneet ja laitteet 5 563 5 341
Kiinteistökulut 1 912 2 057
Ohjelmistojen ylläpito- ja huoltomaksut 7 165 7 415
Pankkikulut 3 026 2 667
Puhelinkulut 448 430
Muut toimistokulut 745 954
Yhteensä 32 367 31 383