Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
3. Liiketoiminnan muut tuotot
Tuhat euroa 2014 2013
Vuokratuotot 30 34
Viestipalvelutuotot 15 26
Vahingon- ja vakuutuskorvaukset 203 220
Edellisten tilikausien hyvitykset 551 290
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 126 201
Asunto-osakkeen myyntivoitot 234 0
Muut tuotot 52 11
Yhteensä 1 210 782