Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
9. Aineelliset hyödykkeet ja poistot
Tuhat euroa Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 1 906 28 844 31 286 629 242 62 907
Lisäykset 0 0 745 0 3 673 4 417
Vähennykset 0 -688 -517 0 -3 -1 208
Siirrot erien välillä 0 0 3 013 0 -3 013 0
Hankintameno 31.12.2014 1 906 28 156 34 527 629 899 66 116
Kertyneet poistot 1.1.2014 - -9 626 -22 611 - - -32 238
Tilikauden poisto - -1 000 -3 405 - - -4 406
Vähennysten kertyneet poistot - 467 360 - - 827
Kertyneet poistot 31.12.2014 - -10 160 -25 657 - - -35 816
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 906 17 996 8 870 629 899 30 300
Tuhat euroa Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 1 906 30 526 30 093 629 966 64 120
Lisäykset 0 0 752 0 3 054 3 806
Vähennykset 0 -2 237 -2 776 0 -1 -5 014
Siirrot erien välillä 0 555 3 217 0 -3 777 -5
Hankintameno 31.12.2013 1 906 28 844 31 286 629 242 62 907
Kertyneet poistot 1.1.2013 - -10 701 -21 425 - - -32 126
Tilikauden poisto - -1 162 -4 053 - - -5 215
Vähennysten kertyneet poistot - 2 237 2 866 - - 5 103
Kertyneet poistot 31.12.2013 - -9 626 -22 611 - - -32 238
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 1 906 19 218 8 674 629 242 30 669