Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
8. Rahoitustuotot ja -kulut
Tuhat euroa 2014 2013
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 4 5
Korkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 94 143
Korkotuotot talletus- ja pankkitileiltä 1 020 1 004
Muut rahoitustuotot 14 23
Rahoitustuotot yhteensä 1 131 1 175
Korkokulut 2 1
Rahoituskulut yhteensä 2 1
Yhteensä 1 130 1 174