Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
7. Tutkimus- ja kehittämismenot
Tuhat euroa 2014 2013
Tutkimus-ja kehittämiskulut 10 8
Tutkimus-ja kehittämisinvestoinnit 5 7
Yhteensä 15 15