Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
20. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Vantaalla, 9. päivänä helmikuuta 2015
Suvi-Anne Siimes Lauri Veijalainen
hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja
Leena Harkimo Riitta Kaivosoja
Eva Liljeblom Tero Ojanperä
Alf Rehn Jussi Saramo
Juha Koponen
toimitusjohtaja
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 12. päivänä helmikuuta 2015
KPMG Oy Ab
Sixten Nyman, KHT