Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
19. Muut vuokrasopimukset ja vastuusitoumukset
Tuhat euroa 2014 2013
Muut vuokrasopimukset yhden vuoden kuluessa 0 18
Autojen leasingsopimukset ovat olleet pääsääntöisesti 4 vuoden sopimuksia, uusia sopimuksia ei ole tehty.
Veikkaus on sitoutunut ostamaan vuosittain 45 henkilötyövuotta pelijärjestelmän ylläpito- ja kehitystyötä vuoden 2018 loppuun asti. Mikäli sopimus päätettäisiin ennenaikaisesti 1.7.2015 jälkeen, on Veikkaus sitoutunut ostamaan 23-45 henkilötyövuotta yhden vuoden aikana.
Veikkauksella oli 31.12.2014 henkilöstön huoltokonttorilainojen takausvastuita 38 tuhatta euroa.