Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
16. Lyhytaikaiset velat
Tuhat euroa 2014 2013
Kestopeliennakot 15 483 14 889
Ostovelat 11 836 9 002
Siirtovelat
Jaksotetut henkilöstökulut 7 770 6 836
Siirtyvät maksettavat voitot 9 920 11 139
Pelijärjestelmän ylläpito ja muut projektit, laskuttamaton osuus 3 223 3 290
Muut siirtovelat 3 620 5 343
Yhteensä 24 533 26 609
Velat pelaajille 48 941 35 869
Tilitysvelat valtiolle
Arpajaisvero 19 221 18 712
Ennakonpidätysvelka 544 539
Sosiaaliturvamaksuvelka 34 32
Arvonlisävero 745 983
20 544 20 267
Muut lyhytaikaiset velat 9 148 3 920
Yhteensä 130 486 110 555
Velat pelaajille sisältävät lunastamattomia voittoja ja vedonlyöntipelien palautuksia sekä nettipelaajien pelitileillä olevat varat.
Muut lyhytaikaiset velat sisältävät mm. voittorahaston varat. Näitä varoja oli taseessa 31.12.2013 yhteensä 1,1 milj. euroa. Vuonna 2014 voittorahastoon kertyi varoja 18,9 milj. euroa. Varoja käytettiin tilikauden aikana rahapeliasetuksen mukaisten voittojen maksamiseen 6,1 milj. euroa ja muiden voittojen maksamiseen 7,8 milj. euroa. Varoja on taseessa 31.12.2014 yhteensä 6,1 milj. euroa.