Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
13. Lyhytaikaiset saamiset
Tuhat euroa 2014 2013
Myyntisaamiset 10 079 21 773
Siirtosaamiset 1 631 2 440
Muut saamiset 3 742 4 358
Yhteensä 15 451 28 571
Myyntisaamiset ovat asiamiehiltä veloittamattomia pelimaksuja. Veloitusjakso on maanantaista sunnuntaihin ja edellisen viikon veloitus tapahtuu maksuaineistolla keskiviikkoisin. Myyntipaikkojen lukumäärä on 3 810 kpl. Myyntisaamisten luonteesta johtuen ei luottoriskiä perinteisesti ole. Myyntisaamisten tasearvot eivät poikkea käyvistä arvoista tilinpäätöspäivänä.
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Tuhat euroa 2014 2013
Jaksotettu korkosaatava 191 252
Jaksotetut yhteistyösopimuskulut 23 175
Gtech saamiset 8 164
Vakuutusmaksujen palautukset 0 323
Eurojackpot arvontaprojekti 507 532
Jaksotetut lisenssimaksut 0 779
Muut siirtosaamiset 104 215
Valvontakulut, valtion valvonta 798 0
Yhteensä 1 631 2 440