Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
12. Myytävissä olevat sijoitukset ja muut pitkäaikaiset saamiset
Myytävissä olevat sijoitukset
Tuhat euroa 2014 2013
Noteeraamattomat osakesijoitukset 482 482
Yhteensä 482 482
Muut pitkäaikaiset saamiset
Tuhat euroa 2014 2013
Vakuustalletus, Eurojackpot 12 185 5 316
Yhteensä 12 185 5 316