Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
11. Rahavirta investoinneista ja keskeneräisistä sijoituksista
Tuhat euroa 2014 2013
Ohjelmistot 6 539 13 743
Atk-laitteet 2 811 3 116
Konttorikalusto 202 82
Kalusto, muut laitteet 0 0
Kiinteistöt
Perusparannukset 0 555
Koneet, laitteet, kalusto 0 20 575
Asunto-osakkeet 0
Yhtiön autot 745 752
Taide-esineet 0 0
Pitkäaikaiset saamiset 6 869 0
Keskeneräiset investoinnit -407 -5 983
Yhteensä 16 759 12 283