Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
10. Aineettomat hyödykkeet ja poistot
2014 ATK-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot 2013 ATK-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot
Hankintameno 1.1.2014 93 884 Hankintameno 1.1.2013 87 019
Lisäykset 5 475 Lisäykset 8 484
Vähennykset 1 966 Vähennykset 1 619
Hankintameno 31.12.2014 97 393 Hankintameno 31.12.2013 93 884
Kertyneet poistot 1.1.2014 59 171 Kertyneet poistot 1.1.2013 44 300
Tilikauden poisto 20 027 Tilikauden poisto 16 490
Vähennysten kertyneet poistot 1 966 Vähennysten kertyneet poistot 1 619
Kertyneet poistot 31.12.2014 77 232 Kertyneet poistot 31.12.2013 59 171
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 20 161 Kirjanpitoarvo 31.12.2013 34 713
Kirjanpitoarvo 1.1.2014 34 713 Kirjanpitoarvo 1.1.2013 42 719
Sisäisesti kehitetyn työn osuus aktivoidusta hankintamenosta on vähäinen, eikä sitä esitetä erikseen.