Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014
Laaja tuloslaskelma
Liite 2014 2013
LIIKEVAIHTO 1 1 959 489 093,94 1 858 364 821,54
Liiketoiminnan muut tuotot 3 1 209 881,73 781 949,68
Voitot 1 1 096 438 509,70 1 022 492 460,18
Arpajaisvero 104 181 031,39 99 763 241,61
Materiaalit ja palvelut
Myyntipalkkiot 78 045 903,39 79 821 007,66
Valvonta- ja viranomaismaksut 4 879 673,14 4 563 637,40
Kupongit ja arvat 5 834 891,79 5 696 912,98
Arvontakulut, tulosinformaatio 9 776 685,84 8 653 327,23
Pelikohdeyhteistyö 3 896 514,58 3 692 490,21
Tuotemainonta 18 330 220,91 17 203 615,16
Tietoliikenne 472 287,17 543 350,56
121 236 176,82 120 174 341,20
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot 22 107 329,54 21 221 913,50
Eläkekulut 4 044 412,66 4 192 825,88
Muut henkilösivukulut 1 759 718,94 1 230 979,53
27 911 461,14 26 645 718,91
Palvelujen ostot 5 34 893 367,95 32 432 684,00
Poistot ja arvonalentumiset 4 9 10 24 433 036,93 21 083 220,69
Liiketoiminnan muut kulut 6 32 366 623,63 31 382 576,27
LIIKEVOITTO 519 238 768,11 505 172 528,36
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 8 1 131 436,52 1 174 998,71
Rahoituskulut 8 1 556,95 669,71
1 129 879,57 1 174 329,00
TILIKAUDEN VOITTO 520 368 647,68 506 346 857,36
Tulos/osake *
Osakkeiden lukumäärä 498 498
Tulos per osake 1 044 916,96 1 016 760,76
*Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä.