Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Tässä osiossa:

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014

74. toimintavuotenaan Veikkaus saavutti pääosin yhtiölle asetetut tavoitteet. Taloudellisen taantuman ja heikon kulutuskysynnän vaikutuksia onnistuttiin tasoittamaan jatkuvalla, pitkäjänteisellä ja asiakaslähtöisellä kehitystyöllä sekä kustannustehokkuudella. Yhtiö ylsi 2,8 prosentin tulosparannukseen tilikauden tuloksen ollessa 520,4 milj. euroa.

Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 1 959,5 milj. euroa (+5,4 %). Vahvinta kasvu oli päivittäispelien tuoteryhmässä (+14,7 %). Tämä noudattelee alan trendiä, jossa rahapelaaminen siirtyy entistä enemmän nopeampirytmisiin peleihin. Niiden palautusprosentti on perinteisiä pelejä korkeampi ja näin yhtiön pelikate (863,1 milj. euroa, +3,3 %) ei kasvanut yhtä paljon kuin liikevaihto. Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot.

Kuluttajakäyttäytymisen murroksesta kertoo myös digitaalisen myyntikanavan vahva kasvu. Sähköisten kanavien osuus kokonaismyynnistä nousi katsauskaudella ensimmäisen kerran yli 40 prosentin.

Myyntikanavien määrätietoisen kehittämisen lisäksi tuoteuudistukset vauhdittivat Veikkauksen pelien myyntiä. Loton ja Pitkävedon uudistukset onnistuivat hyvin ja kokonaan uusi Naapurit-peli tuli jo tutuksi isolle joukolle suomalaisia.

Muutokset toimintaympäristössä

Suomessa rahapelimarkkinat kasvoivat 0,4 % vuonna 2014, ja kokonaismarkkina oli pelikatteella mitattuna 1 701 milj. euroa. Veikkaus oli ainoa rahapeliyhteisö, jonka pelikate kasvoi katsausvuonna ja näin Veikkauksen osuus suomalaisesta rahapelaamisesta nousi 50,7 %:iin (+1,3 %-yksikköä).

Helmikuussa talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toimenpiteitä kansallisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. Suomalaisille laillisille rahapeliyhtiöille turvataan mahdollisuus kehittää vastuullisesti toimintaansa. Näin pyritään varmistamaan pelitarjonnan uudistuminen ja kiinnostavuus voimakkaasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ministerivaliokunta päätti puoltaa rahapeliyhteisöjen ehdotusta digitaalisen seurantaryhmän perustamisesta. Seurantaryhmän tehtävänä on muun ohella analysoida arpajaislain vastaisen tarjonnan rajoittamisen keinoja. Lisäksi kansalaisten tietoisuutta turvallisesta ja laillisesta rahapelaamisesta lisätään.

Joulukuussa talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käynnistää selvitystyön kolmen rahapeliyhteisön − Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton − yhdistämisestä. Selvitystyön taustalla ovat muutokset, joita digitalisaatio ja pelaaminen sähköisissä kanavissa ovat tuoneet rahapelialalle sekä toisaalta Euroopan unionin lainsäädännön asettamat vaateet. Tuki yhteiskunnan valvomalle ja ohjaamalle rahapelitoiminnalle on edelleen Suomessa hyvin vahva.

Yhteiskunnalle lähes 670 milj. euroa

Veikkaus tulouttaa tilikauden tuloksestaan 517,5 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriölle jaettavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle. Loput tuloksesta, vajaa 2,9 milj. euroa, siirretään jakamattomiin voittovaroihin. Tilivuoden aikana aikaisemmilta vuosilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja maksettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 23,3 milj. euroa.

Tuloutuksen lisäksi yhtiö maksoi valtiolle kertomusvuonna arpajaisveroa 104,2 milj. euroa (+4,4 %). Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen, eikä sen takia voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja. Veikkauksen maksamien arvonlisäverojen määrä oli yhteensä 22,5 milj. euroa (+2,8 %).

Panostusta digitaaliseen myyntiin ja laadunvarmistukseen

Katsausvuoden kustannukset toteutuivat budjetin mukaisina. Pelaajille maksettiin voittoina yhteensä 1 096,4 milj. euroa (+7,2 %). Asiamiehille maksetut myyntipalkkiot olivat 78,0 milj. euroa
(–2,2 %). Arvonta- ja tulosinformaatiokulut 9,8 milj. euroa (+13,0 %) sekä kuponki- ja arpakustannukset 5,8 milj. euroa (+2,4 %).

Tuotemainontaan käytettiin 18,3 milj. euroa (+6,5 %). Tuotemainonnan kasvua selittävät uuden Naapurit-pelin sekä Loton Tuplaus-ominaisuuden lanseerauskustannukset. Pelikohdeyhteistyön kustannukset olivat 3,9 milj. euroa (+5,5 %). Palvelujen oston kasvua (+7,6 %) selittävät panostukset digitaalisen myynnin järjestelmien ja toimintatapojen kehitykseen sekä laadunvarmistuksen vahvistamiseen.

Yli 1,6 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta

Yli kolmannes suomalaisesta aikuisväestöstä on Veikkauksen rekisteröityneitä asiakkaita. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti 1,6 miljoonaa syyskuun alussa. Kaikkiaan yli 98 200 suomalaista liittyi Veikkauksen kanta-asiakkaaksi vuoden aikana. Keväällä lanseerattu uusi kanta-asiakaspeli Naapurit sekä sähköisen pelaamisen kehittyminen ovat lisänneet rekisteröitymisiä.

Entistä suurempi osa pelaajista pelaa tunnistautuneena, mikä osaltaan edistää vastuullisuutta ja lisää asiakkaiden kuluttajansuojaa. Tunnistautuneen pelaamisen osuus Veikkauksen kokonaismyynnistä oli vuoden lopussa 57,3 % (53,7 % vuonna 2013). Tunnistautunut pelaaminen on mahdollista verkkopalvelu veikkaus.fi:n ja mobiilikanavan lisäksi myyntipaikoissa Veikkaus-korttia käyttämällä.

Myyntikanavissa panostetaan käytettävyyteen ja kattavuuteen

Strategian mukaisesti yhtiö panostaa sekä asiamieskanavan että sähköisten myyntikanavien kehittämiseen. Katsauskaudella myynnistä 59,7 % tuli asiamieskanavasta ja 40,3 % sähköisistä myyntikanavista.

Veikkaus.fi on Suomen suurin kuluttajaverkkokauppa 789,6 milj. euron (+17,1 %) liikevaihdolla. Katsausvuonna verkkopalvelussa vieraili keskimäärin yli 414 600 pelaajaa viikossa (+7,1 %). Veikkaus kehittää jatkuvasti verkkokauppansa käytettävyyttä ja kohdennettavuutta parantaen näin asiakkaidensa sähköistä palvelua.

Myyntipaikkojen määrä kasvoi 3 810:een (+145 kpl). Koko maan kattavan myyntiverkoston myyntipaikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavarakaupan kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä. Express- eli kassalinjapelaaminen laajennettiin katsausvuonna S-ryhmän Prismoihin ja päivittäistavarakauppoihin. Aikaisemmin Express-pelaaminen on ollut mahdollista merkittävässä osassa Keskon ja Lähikaupan päivittäistavarakauppoja sekä pienemmässä määrin muissa myyntipisteissä.

Päivittäispelit ja urheilupelit kasvoivat

Veikkauksen pelit jaetaan niiden ominaisuuksien perusteella pottipeleihin, päivittäispeleihin ja urheilupeleihin. Vuonna 2014 liikevaihto kasvoi päivittäispeleissä ja urheilupeleissä. Voimakkainta kasvu oli monikansallisessa Eurojackpotissa sekä verkkopalvelu veikkaus.fi:n digitaalisissa peleissä, erityisesti eArvoissa ja Live-vedonlyönnissä.

Pottipeleihin kuuluvat Lotto, Viking Lotto, Jokeri ja Eurojackpot. Peliryhmän liikevaihto vuonna 2014 oli 777,6 milj. euroa (–2,4 %). Peliryhmän peleistä Eurojackpot ponnahti aivan uusille myyntiluvuille katsausvuoden aikana. Monikansallisen pelin liikevaihto nousi 160,5 milj. euroon (+50,8 %). Eurojackpotin myyntiä ja pelaajamäärän kasvua vauhdittivat erityisesti Suomeen osuneet historiallisen suuret päävoitot, suurimpina huhtikuussa 57,3 milj. euroa sekä syyskuussa 61,2 milj. euroa. Asukaslukuun suhteutettuna Eurojackpotia pelataan eniten Suomessa. Kaikkiaan mukana on pelaajia kuudestatoista Euroopan maasta.

Suomen suosituimman rahapelin Loton liikevaihto ylsi 431,1 milj. euroon (–10,3 %). Liikevaihdon laskuun vaikutti keskeisesti se, että huhtikuussa arvotun ennätyspotin (13,3 milj. euroa) jälkeen Lotossa ei ollut tarjolla isoja potteja. Ne lisäävät huomattavasti ns. satunnaista pelaamista ja sitä kautta vaikuttavat merkittävästi liikevaihdon kehitykseen. Kesäkuussa Lottoon tehtiin tuoteuudistus. Peliin tuotu Tuplaus-ominaisuus kiinnosti asiakkaita. Heistä 65 % eli lähes miljoonaa suomalaista on pelannut Tuplausta uudistuksen jälkeen.

Päivittäispelien ryhmän muodostavat Keno, uutuuspeli Naapurit, raaputusarvat ja digitaaliset pelit eArvat, eBingo, Syke ja Pore. Nopeimmin kasvavan peliryhmän liikevaihto oli 754,1 milj. euroa (+14,7 %).

Kenon liikevaihto 394,2 milj. euroa (+2,8 %) kasvoi erityisesti KunkkuKertoimet–lisäominaisuuden ansiosta. Raaputusarpojen liikevaihto oli 138,8 milj. euroa (+3,9 %). Voimakkainta kasvu oli eArvoissa, joiden liikevaihto oli 119,3 milj. euroa (+71,0 %). eArpa-uutuuksista menestystä niitti erityisesti NokkaPokka-arpa, joka yksinään toi noin viidenneksen koko eArpa-myynnistä. Katsauskaudella erityisesti eArpojen mobiilipelaaminen oli voimakkaassa kasvussa.

Toukokuussa lanseerattu Naapurit-peli tarjoaa Veikkauksen asiakkaille täysin uudenlaisen pelimuodon. Päivittäin arvottavassa pelissä arvotaan ensin päävoittaja, ja muut voitot jaetaan päävoittajaa lähimpänä asuville, peliä pelanneille naapureille. Lanseerauksen jälkeen Naapurit-pelin myynti kasvoi kuukausittain ja vuoden lopussa peliä oli kokeillut jo yli 340 000 suomalaista. Uudentyyppinen paikkatietoon perustuva peli vaatii kuitenkin aikaa kehittyäkseen, ja sen odotetaan kasvattavan asiakasmääriään ja liikevaihtoaan tasaisesti myös vuoden 2015 aikana.

Urheilupelien liikevaihto oli 427,8 milj. euroa (+5,9 %). Toukokuun alussa suosituimpaan urheilupeliin, Pitkävetoon tehtiin sen 20-vuotisen historian merkittävin tuoteuudistus. Päivittäisten pelikohteiden enimmäismäärää nostettiin 150:stä tuhanteen. Määrän kasvaminen näkyi sekä kokonaan uusina pelikohteina että monipuolisempina pelikohteina kussakin pelitapahtumassa.

Pitkävedon uudistuksella yhtiö halusi varmistaa, että kaikki suomalaisia kiinnostava urheilu ja maailmalla suositut vetomuodot ovat kattavasti tarjolla Veikkauksen asiakkaille. Uudistus tehtiin vahvasti pelaajien toiveita kuunnellen ja se otettiin positiivisesti vastaan. Kaikkiaan Pitkävetoa pelattiin katsausvuonna 216,6 milj. eurolla (+9,1 %).

Kesällä pelatuissa jalkapallon MM-kisoissa rikottiin lukuisia myyntiennätyksiä. Noin puoli miljoonaa suomalaista löi MM-vetoja ja urheilupelien kokonaiskisavaihto nousi 28,2 milj. euroon. Edellinen myyntiennätys ylitettiin noin 40 %:lla. Uudistuneen Pitkävedon lisäksi myös livevedonlyönti oli MM-pelaajien aikaisempaa suuremmassa suosiossa. Kaikkiaan nopearytmisen live-pelaamisen suosio kasvoi 63,6 %:a katsausvuonna liikevaihdon ollessa 29,6 milj. euroa.

Moniveto uudistui puolestaan heinäkuussa. Asiakkaille näkyvin muutos oli mahdollisuus pelata myös viiden kohdeottelun SuperMonivetoja, joka merkitsee vaikeusasteen nousun kautta asiakkaiden toivomia korkeampia voittosummia. Monivetoa pelattiin vuoden aikana kaikkiaan 67,1 milj. eurolla (–5,4 %). Seuraavaksi tuotehuoltoa tehdään yhtiön vanhimpaan tuotteeseen, Vakioveikkaukseen. Sen liikevaihto katsausvuonna oli 63,8 milj. euroa (–9,8 %).

Tutkimus ja tuotekehitys

Tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan yhtiö käytti katsausvuonna 9,7 milj. euroa (+24,5 %).

Veikkauksen tuotekehityksen painopisteenä oli digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Verkkokaupan ja verkossa pelattavien tuotteiden parantaminen olivat keskeisiä tarkasteluvuoden tulokseen vaikuttaneita tuotekehityspanostuksia.

Vastuullisuustavoitteena on kestävä kasvu

Veikkauksen tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen edistäminen ja kestävä kasvu. Erityistä huomiota kiinnitetään korkeaan kuluttajansuojaan ja peliriippuvuuden ehkäisyyn. Pelaamisen kehittymistä seurataan jatkuvasti vastuullisuuden näkökulmasta ja yhtiö pyrkii luomaan parhaita mahdollisia pelaamisen hallintaan liittyviä toimintamalleja. Vastuullisen rahapelaamisen edistämistä tukevien toimenpiteiden kulut olivat katsausvuonna 3,8 milj. euroa.

Yhtiön keskeinen vastuullisuustyökalu, RaVa, päivitettiin sisällöllisesti ja teknisesti alkuvuoden aikana. Samalla ajantasaistettiin Veikkauksen sisäinen toimintamalli ja vastuut eettisen arvioinnin toteutumiseksi. RaVan käytöllä tuotekehitysprosessissa edistetään sitä, että markkinoille päätyvät pelituotteet ja palvelut ovat eettisesti harkittuja ja mahdollisimman vastuullisia.

Elo–syyskuussa yhtiö toteutti näkyvän peliriippuvuuden vaaroihin liittyvän kampanjan. Tavoitteena oli avata keskustelua vastuullisesta pelaamisesta ja pelaamisen varjopuolista sekä kannustaa tunnistamaan mahdollinen peliongelma ja hakemaan apua. Monikanavainen kampanja tavoitti kaikkiaan yli miljoona suomalaista. Asiakaskyselyihin vastanneista valtaosa koki hyväksi, että Veikkaus tuo avoimesti esiin pelaamisen haasteita ja pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia.

Ympäristön kunnioitus kuuluu tärkeänä osana Veikkauksen vastuullisuuden periaatteisiin. Vuonna 2009 asettamassaan ympäristötavoitteessa yhtiö sitoutui vähentämään hiilidioksidipäästöjään 35 %:a vuoden 2013 loppuun mennessä. Katsauskaudella valmistuneiden tulosten mukaan yhtiö ylitti ympäristötavoitteensa saavuttamalla 47 % päästövähennyksen vuosien 2009−2013 aikana. Asetettu ympäristötavoite aktivoi organisaatiota useisiin parannuksiin.

Elokuussa toteutettuun laajaan sidosryhmäkyselyyn osallistui yli 4 700 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli Veikkauksen asiakkaita (89 %). Kyselyn tavoitteena oli selvittää miten Veikkaus voisi toimia entistä vastuullisemmin. Vastuullisuuteen liittyviä ideoita saatiin yli 3 000. Mielipiteitä annettiin eniten mainonnan vastuullisuudesta, voitonjaosta ja pelirajoituksista. Tärkeimmiksi asioiksi vastaajat arvioivat tuoton jaon läpinäkyvyyden sekä tuen vähäosaisille, lapsille ja nuorille. Kyselyyn vastanneet antoivat Veikkaukselle hyvän vastuullisuusarvosanan 4,07 (asteikko 1–5).

Strategiaa ja toiminnan ohjausta päivitettiin

Veikkauksen strategia päivitettiin keväällä. Aiempi useamman erillisen strategian salkku kirjoitettiin yksiin kansiin ja samalla päivitettiin vanhentuneet osat. Samassa yhteydessä kehitettiin myös toiminnan ohjausta entistä suoraviivaisemmaksi ja jatkuvan strategiaprosessin suuntaan.

Kaudelle 2014−2017 määriteltiin kymmenen vahvasti tavoitteisiin linkittyvää mittaria, joilla strategian toteutumista seurataan kvartaaleittain. Yhtiön strategiasta, seurannasta ja mittareista vertailuvuosineen on tarkempi kuvaus yhteiskuntavastuuraportin Strategia-osiossa.

Henkilöstö

Veikkauksen palveluksessa oli toimintavuoden päättyessä 332 henkilöä (–1 hlö). Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 88 % ja osa-aikaisia 12 %. Valtaosa (95 %) oli vakituisessa työsuhteessa. Henkilökunnasta naisia oli 51 % ja miehiä 49 %. Yhtiön henkilöstötunnusluvut vertailuvuosineen on tarkemmin kuvattu yhteiskuntavastuuraportin Henkilöstö-osiossa.

Kertomusvuoden aikana yhtiön palvelukseen tuli 20 uutta henkilöä ja lähti 21 henkilöä. Keskimääräinen tulovaihtuvuus oli katsausvuonna 6,0 % (2013: 9,9 %) ja lähtövaihtuvuus 6,3 % (2013: 6,3 %).

Veikkaus panostaa henkilöstön hyvinvointiin monin tavoin. Henkilöstön jaksamista tuetaan muun muassa kattavan työterveyshuollon, työsuojelun ja TYKY-toiminnan avulla. Työhyvinvointia edistetään myös varhaisen puuttumisen mallilla. Alkusyksystä toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan veikkauslaisten tyytyväisyys oli kokonaisuudessaan hyvä (4,08 asteikolla 1–5) ja kehittyi positiivisesti (muutos +0,15 vuodesta 2013).

Organisaation toimivuutta arvioidaan vuosittain Veikkauksen unelman (visio) ja strategian toteutumisen sekä henkilöstötutkimusten lisäksi kolmen tulosmittarin näkökulman − tuloksen, tulevaisuuden ja tunnelman − kautta.

Veikkauksen palkitsemisjärjestelmä koskee koko henkilökuntaa, ja sen eri muodot on vahvasti kytketty yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuonna 2014 yhtiön henkilöstökulut olivat 27,9 milj. euroa (+4,8 %). Henkilöstökuluista palkkojen osuus oli 22,1 milj. euroa (+4,2 %) ja eläkekulujen sekä henkilösivukulujen osuus 5,8 milj. euroa (+7,0 %). Palkkakustannuksien kasvuun vaikuttivat lisäresursoinnit järjestelmien toimintavarmuuteen ja digitaaliseen myyntiin sekä siirtyminen laajempaan aukioloon.

Valvonta ja riskienhallinta

Arpajaislain (1047/2001) mukaan yhtiön raha-arpajais-, veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa valvoo sisäasiainministeriön alainen Poliisihallitus.

Veikkauksen riskienhallinta on osa sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Yhtiön kannattavuutta ja vuoden 2015 tavoitteita uhkaavista riskeistä merkittävimmiksi arvioidaan kuluttajakysynnän kehitys ja rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset. Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu tarkemmin Corporate Governance 2014 -katsauksessa.

Tulevaisuuden näkymät

Veikkaus on sitoutunut vastuullisen toiminnan vahvistamiseen eri sektoreilla, jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittymiseen sekä kustannustehokkuuteen. Yleisen taloudellisen tilanteen ja sääntelyn muutokset luovat toiminnalle kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Internetin kautta toimivalla, laittomalla ja viranomaisvalvonnan ulkopuolelle jäävällä rahapelitarjonnalla on niin ikään merkittävä vaikutus tulevaan kehitykseen.

Uskomme, että pitkäjänteinen kehitystyö ja rohkeus uudistua takaavat vakaan tuloutuksen kaikkien suomalaisten hyväksi myös jatkossa. Uskomme vuoden 2015 tuloksen jälleen paranevan vuodesta 2014.

Valtion talousarvioon kirjattu veikkausvoittovarojen tuottoarvio vuodelle 2015 on 541,1 milj. euroa, josta tuloutustavoitteen osuus on 515,6 milj. euroa. Lisäksi edellisten vuosien jakamattomista voittovaroista yhtiö tulouttaa vähintään 25,5 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hallituksen esitys voiton käyttämisestä

Hallitus esittää, että Veikkaus Oy:n tilikauden 2014 voitosta 520 368 647,68 eurosta yhteensä 517 518 647,68 euroa luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja 2 850 000,00 euroa siirretään jakamattomiin voittovaroihin.