Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Asiakasviestintä sähköistyy ja kohdistuu tarkemmin

Veikkauksen rekisteröityneille asiakkaille suunnataan asiakassuhdeviestintää ajankohtaisista peliasioista, kampanjoista ja asiakaseduista. Suoramarkkinointia Veikkaus kohdistaa rekisteröityneille asiakkailleen vastuullisuusharkintaa ja asiakastietoa käyttäen.

Suoramarkkinointiluvan antaneita rekisteröityneitä asiakkaita tavoitetaan asiakassuhdeviestinnän keinoin sähköpostitse, mobiiliviesteillä ja kirjeitse. Vuonna 2014 Veikkaus lähetti asiakkailleen noin 20 miljoonaa viestiä, mikä on likimain sama määrä kuin edellisvuonna.

Viestit pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkasti rajatuille asiakasryhmille. Tavoitteena on siirtyä yhä enemmän palveluhenkisiin viesteihin, joista on asiakkaalle hyötyä. Esimerkiksi kanta-asiakasarvonnan muistutusviesti lähetetään asiakkaille, jotka ovat osallistuneet arvontaan edellisellä viikolla, mutta eivät vielä kuluvalla viikolla. Asiakasta voidaan myös muistuttaa esimerkiksi Loton kestopelin päättymisestä.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja arvossaan 

Rekisteröityneiden asiakkaiden määrän ja asiakastiedon lisääntyessä tietosuoja ja sen kehittäminen on erittäin tärkeää. Veikkaus käyttää kuluttaja-asiakasrekisterissään olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti. Veikkauksen verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa kerrotaan, mihin asiakkaiden tietoja käytetään ja miten henkilötietoja säilytetään. Asiakassuhdetta kehitetään ennen kaikkea asiakkaan toiveita ja mielipiteitä kunnioittaen.

Tietojärjestelmien käytettävyyden varmistamiseksi Veikkaus noudattaa tietojärjestelmien kehittämisessä ja tuotannossa laatujärjestelmää. Veikkauksella on tavoitteena olla toimialallaan johtava yhtiö turvallisuusasioiden hoitamisessa. Yhtiöllä on dokumentoitu turvajärjestelmä, joka perustuu World Lottery Associationin WLA-SCS- ja ISO/IEC 27001- turvallisuusstandardeihin, ISO 9001 -laatustandardiin sekä voimassaoleviin lakeihin ja säädöksiin. Turvajärjestelmä pidetään näiden standardien suhteen sertifioituna.

Veikkaus pyrkii varmistamaan koulutuksella ja ohjeistuksella, että asiamiehet toimivat yhtiön turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Yhtiössä toimii tietosuojatiimi, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida asiakkaiden tietosuojaan liittyviä asioita. Toimintatapoja kehitetään tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaan. Tiimiin osallistuu asiantuntijoita eri toiminnoista ja yksiköistä.