Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Vastuullista tuotekehitystä asiakkaita vahvasti kuunnellen

Tuotekehitysprosessissa uusia tuotteita ja palveluita arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta heti idean syntyvaiheessa sekä idean jalostuessa valmiiksi pelituotteeksi.

Rahapelien eettinen arviointi toteutetaan Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen yhteistyössä kehittämällä Rahapelien Vastuullisuustyökalulla (RaVa), jolla tarkastellaan uudistuksia mahdollisen peliriippuvuuden näkökulmasta.

Vuoden 2014 aikana RaVaa päivitettiin niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Päivityksen yhteydessä ajanmukaistettiin työkalun kysymykset ja tehtiin muutamia lisäyksiä, jotta uudentyyppiset pelit tulevat oikealla tavalla huomioiduksi. Päivityksen yhteydessä parannettiin samalla työkalun käytettävyyttä sekä arvioista syntyvien dokumenttien taltiointia.

Vastuullisuustyökalussa on yhdeksän osiota, joilla mitataan mahdollisia peli-ideaan liittyviä peliriippuvuutta ruokkivia piirteitä. Tulosten perusteella voidaan esittää muutoksia tai huomioita peli-ideaan liittyen. Pelaamiselle voidaan esimerkiksi ehdottaa mahdollisia rajoituksia joko itse peliin tai sen markkinointiin.

 Vuonna 2014 vastuullisuustyökalulla arvioitiin 33 kehitysvaiheessa olevaa tuotetta.

 Rahapelien vastuullisuustyökalun osiot

  • pelaamisen elementit
  • taloudellisen tappion riski
  • voitto- ja panosrakenne
  • taidon, tiedon, sattuman ja sääntöjen rooli
  • pelin ja sen ympäristön houkuttelevuus
  • lisähoukutukset
  • sosiaaliset piirteet
  • saatavuus
  • markkinointi

Jakelukanavaratkaisujen ja palvelukonseptien arvioinnissa käytetään Veikkauksessa kehitettyä eettisen arvioinnin kysymyspatteristoa (PaVa), joka on johdettu RaVan osioista. Työkalun päivityksen yhteydessä palveluiden vastuullisuusarviot sisällytettiin samaan järjestelmään. Näiden työkalujen avulla edistetään sitä, että markkinoille päätyvät pelituotteet ja palvelut ovat eettisesti harkittuja ja mahdollisimman vastuullisia.

Asiakkaita mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Veikkaus haluaa kehittää tuotteitaan ja markkinointiaan yhdessä asiakkaidensa kanssa aiempaa vuorovaikutteisemmin. Siksi katsausvuonna käynnistettiin Veikkausraati-asiakaspaneeli, jossa oli vuoden lopussa mukana noin 6 000 asiakasta.

Veikkausraadin jäsenet pääsevät ottamaan kantaa esimerkiksi kehitteillä oleviin peleihin, olemassa olevien pelien kehitykseen sekä markkinointiin. Samalla he saavat tietoa muiden raatilaisten näkemyksistä ja kuulevat uutuuksista ensimmäisten joukossa.

Katsausvuonna pilotoitiin myös Veikkaus Points-ohjelmaa. Veikkaus Points on Veikkauksen kanta-asiakasohjelman osa, jossa asiakkaat suorittavat tehtäviä ja keräävät pisteitä. Pisteillä asiakkaat voivat lunastaa itselleen erilaisia palkintoja. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi Veikkauksen some-kanaviin tutustumiseen, pelitestin tekemiseen, kyselyihin vastaamiseen tai videoiden katsomiseen.

Vuoden 2014 lopussa Points-pilotissa oli mukana 4 000 asiakasta. Pilottia jatketaan kevääseen 2015 saakka, minkä jälkeen tehdään päätöksiä mahdollisesta jatkosta.

Veikkauksen tuotekehitysprosessi on päivitetty vastaamaan paremmin uusia käyttöönotettuja toimintamalleja. Tavoitteena on nopeuttaa projektien läpimenoaikoja ja päätöksentekoa. Uudistuksella tuetaan myös projektikohtaisia lanseerauksia ja ketterää järjestelmäkehitystä. Veikkauksessa siirryttiin käyttämään ketteriä menetelmiä tuote- ja palveluiden kehitysprojekteissa.

Käyttöönotettujen menetelmien ansiosta tuotekehitystoiminta on tehostunut. Laadukkaampiin lopputuloksiin on päästy odotusaikoja vähentämällä, kommunikointia parantamalla, tekemistä yksinkertaistamalla sekä opittuja asioita heti hyödyntämällä ja tekemistä jatkuvasti parantamalla.