Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Tulevaisuuden näkymät 

Veikkaus tavoittelee vuonna 2015 jälleen edellisvuotta parempaa tulosta. Vakaan tuloutuksen edunsaajille varmistavaan tulosparannukseen ylletään jatkuvalla ja vastuullisella kehittymisellä sekä kustannustehokkuudella.

Yleinen taloudellinen tilanne ja vaisu kulutuskysynnän kasvu luovat kuitenkin epävarmuutta tulevaisuuteen. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2015 talouskasvuksi 0,9 %. Suomalaisen rahapelimarkkinan odotetaan kokonaisuudessa kasvavan yleisen talouskasvun mukaisesti eli hieman edellisvuotta nopeammin. Veikkauksen osuuden suomalaisesta rahapelaamisesta arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla noin 50 prosentissa.

Strategiakausi vuoteen 2017

Vuonna 2014 strategian päivityksen yhteydessä Veikkaus määritteli keskeiset tavoitteet strategiakaudelle 2014−2017. Kustannustehokkuuden lisäksi erityisen huomion kohteena koko strategiakauden ajan ovat uudistuminen, asiakaskokemus ja sidosryhmien tunneside Veikkaukseen, vastuullisuutta edistävä tunnistautuneen pelaamisen osuus sekä henkilöstön motivaatio.

Kuluttajakysynnän ennakoidaan kuluvana vuonna edelleen jatkavan siirtymistä internet- ja mobiiliympäristöön. Veikkaus keskittyy vuonna 2015 tehostamaan järjestelmiä entisestään, markkinatilan, tuotevalikoiman ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä varmistamaan vastuullisuuden toteutumisen kaikessa toiminnassaan.

Kasvua ja vakaata tuloutusta edunsaajille tavoitellaan muun muassa helpottamalla pelaamista, pitkän aikavälin pelikehitysideoilla sekä varmistamalla kiinnostava pelitarjonta. Vastuullisen pelaamisen avaintavoitteena on lisätä tunnistautuneena pelaamista, joka edistää asiakkaiden kuluttajansuojaa, ehkäisee rahanpesua ja mahdollistaa pelaamisen hallinnan työkalujen kehittämisen. Kuluvan Veikkauksen 75-vuotisjuhlavuoden teemana on vahvistaa viestiä siitä, että koko yhtiön tuotto käytetään kaikkien suomalaisten hyväksi.

Lotto- ja muiden arvontapelien kierroksia on 52 eli saman verran kuin edellisvuonna. Arpajaisvero pysyy ennallaan 12 prosentissa.

Vaalivuosi ja selvitys suomalaisesta rahapelijärjestelmästä

Eduskuntavaalit ja niiden myötä muodostettava uusi hallitus määrittävät osaltaan Veikkauksen tulevaa toimintaympäristöä. Nähtävissä on, että tuki yhteiskunnan valvomalle ja ohjaamalle rahapelitoiminnalle on hyvin vahva myös tulevalla vaalikaudella. Suomalaisten laillisten rahapeliyhteisöjen mahdollisuudet kehittää toimintaansa muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä halutaan turvata.

Jo ennen hallitusohjelmaneuvotteluja maaliskuussa 2015 on odotettavissa talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimeksiannosta selvitys rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista.

Euroopan komission ja parlamentin vuoden 2013 linjauksiin perustuen Suomen rahapelien yksinoikeusjärjestelmä on vakaalla pohjalla. Rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Komissio antoi kesällä 2014 suositukset rahapelien markkinoinnista.

Tulevan strategiakauden aikana, mahdollisesti vuoden 2016 aikana, on odotettavissa EY-tuomioistuimen päätös Ruotsin rahapelijärjestelmästä, jonka oikeudenmukaisuutta EU-komissio on pyytänyt selvittämään. Tätä koskevalla tuomioistuimen ratkaisulla ei ole suoraa yhteyttä Suomeen, mutta kannanotot luovat EU-oikeutta ja toteutuessaan ne siten vaikuttavat myös Suomen rahapelijärjestelmään.