Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Asiamiesverkosto kasvaa päivittäistavarakaupassa

Veikkauksen liikevaihdosta 60 % (64 % vuonna 2013) tulee maanlaajuisen asiamiesverkoston kautta. Kaupanalan rakennemuutos ja muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä näkyvät asiamiesmyynnin rakenteessa ja asiakaskäyntien määrässä. Veikkauksen asiamiesmyynnin liikevaihto oli katsausvuonna 1,17 miljardia (–1,2 %), josta pottipelien osuus on 48 % (50 %), päivittäispelien osuus 36 % (34 %) ja urheilupelien 16 % (16 %).

Päättyneen vuoden lopussa Veikkauksen pelejä myytiin 3 810 myyntipaikassa (+145 kpl). Uusia myyntipaikkoja perustettiin 292, joista suurin osa päivittäistavarakauppoihin. Vuoden aikana yhteistyö päättyi 147 myyntipaikan kanssa.

Myynnistä 43 % (44 %) tulee kioskeista, 39 % (37 %) päivittäistavaraliikkeistä ja loput liikenneasemista ja kahviloista. Veikkaus maksoi asiamiespalkkioita 78,0 milj. euroa (–2 %). Asiamiehet saivat myymistään peleistä myyntipalkkiota keskimäärin 6,7 prosenttia*.

*Prosenttiluku laskettu välittäjämyynnin kokonaisliikevaihdosta.

Veikkaus Express -pelaaminen yleistyy

Veikkaus Express -kassapelejä voi Keskon ja Suomen Lähikaupan myyntipisteiden lisäksi pelata myös S-ryhmän toimipaikoissa vuodesta 2014 lähtien. Valtakunnallisen mainoskampanjan ansiosta kassoilla tapahtuvan nopean Express-pelaamisen määrä kasvoi merkittävästi.

Koulutus perehdyttää veikkausmyyjäksi

Veikkaus kehittää ja ylläpitää asiamiespisteissä työskentelevien arviolta noin 40 000 myyjän ammattitaitoa. Veikkausmyyjille on viikoittain tarjolla maksuttomia koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Päättyneen vuoden aikana Veikkauksen asiamieskouluttajat järjestivät 395 koulutustilaisuutta: perus- ja jatkokoulutuksia sekä Vauhtia Veikkausmyyntiin -tilaisuuksia. Kaikkiaan näihin koulutuksiin ja verkkokursseille osallistui 12 516 pelimyyjää.

Koulutuksen painopisteet vuonna 2014 keskittyivät aikaisempaa kohdistetumpien ja pienempien koulutusryhmien kouluttamiseen, jolloin pystytään paneutumaan paremmin ketjukohtaisiin käytäntöihin.

Asiamiesmyynti vastaa toimintaympäristön nopeaan muutokseen

Asiamiesmyynti laati kertomusvuoden aikana kehitysohjelman vuosille 2015–2017 vastaamaan kuluttajien ostokäyttäytymisen sekä kaupan rakenteen muutoksiin. Ohjelman painopistealueet ovat ensiluokkainen asiakaskokemus, helppo ja nopea asiointi, korkealuokkainen ja monipuolinen kumppaniyhteistyö, laaja ja elinvoimainen verkosto sekä huomioarvojen nostaminen kaupan mediassa.

Kehitysohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiamiesverkoston elinvoimaisuutta ja säilyttää myynti vähintään nykyisellä tasolla.