Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Rahapelimarkkinan kasvu hidastui

Kuluttajien ostovoiman heikkeneminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus heijastuivat Suomen rahapelimarkkinaan kertomusvuonna. Kokonaismarkkina oli pelikatteella mitattuna 1 701 milj. euroa. Veikkaus oli ainoa rahapeliyhteisö, jonka pelikate kasvoi katsausvuonna ja näin Veikkauksen osuus suomalaisesta rahapelaamisesta nousi 50,7 %:iin (+1,3 %-yksikköä). Ulkomaille pelaamisen pelikatteen arvioidaan olleen noin 130 milj. euroa.

Veikkauksen liikevaihto nousi 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Peliryhmistä liikevaihto kasvoi päivittäispeleissä (+14,7 %) ja urheilupeleissä (+5,9 %). Peleistä voimakkaimmin kasvoivat rytmiltään ja ominaisuuksiltaan digitaaliseen ympäristöön sopivat pelit kuten eArvat ja Live-veto sekä isojen päävoittopottien peli Eurojackpot.

Vahvaa kasvua verkossa

Kuluttajakysyntä siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Veikkauksen digitaalisen myynnin osuus (veikkaus.fi ja mobiili) nousi ensimmäistä kertaa yli 40 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta. Asiamieskanavasta tuli 59,7 % yhtiön kokonaismyynnistä (–4,0 %-yksikköä). Myyntipaikkojen määrä kasvoi 3 810:een (+145 kpl). Koko maan kattavan myyntiverkoston myyntipaikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavarakaupan kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä. Asiakaskäyntien vuosittainen kokonaismäärä oli yli 79 miljoonaa.

Veikkauksen rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti kertomusvuonna 1,6 miljoonan rajan Kaikkiaan yli 98 200 suomalaista liittyi Veikkauksen kanta-asiakkaaksi vuoden aikana. Keväällä lanseerattu uusi kanta-asiakaspeli Naapurit sekä sähköisen pelaamisen kehittyminen ovat lisänneet rekisteröitymisiä. Entistä suurempi osa pelaajista pelaa tunnistautuneena. Tunnistautuneen pelaamisen osuus Veikkauksen kokonaismyynnistä oli vuoden lopussa 57,3 % (+3,6 %-yksikköä).