Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Veikkauksen pelit ovat tuttuja suurimmalle osalle suomalaisista

Asiakkaiden, pelien ja pelaamisen maailman tunteminen on Veikkauksen liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Katsausvuonna rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti 1,6 miljoonan rajan. Yhä useampi Veikkauksen asiakas pelaa tunnistautuneena joko veikkaus.fi:ssä tai myyntipaikassa Veikkaus-kortilla. Tunnistautuneen pelaamisen osuus oli katsausvuonna 57,3 % kokonaismyynnistä (+3,6 %-yksikköä).

Veikkauksen pelit ovat suomalaisille tuttuja. Täysi-ikäisistä suomalaisista 88 % kertoo pelaavansa joskus Veikkauksen pelejä. Täysi-ikäisistä suomalaisista 79 % kertoo pelaavansa Veikkauksen pelejä vuosittain ja 43 % viikoittain (Atlas-tutkimus 2014). Vuonna 2014 suomalaiset pelasivat Veikkauksen pelejä keskimäärin 364 eurolla asukasta kohden (+10 %).

Liiketoimintaa kehitetään vastuullisesti pelaamisdataa hyödyntäen

Tunnistautunut pelaaminen mahdollistaa vastuullista pelaamista edistävien toimenpiteiden kehittämisen ja pelihaittojen ennaltaehkäisyn. Veikkaus on kehittänyt asiakaskantaansa pohjautuvaa matemaattista mallia, jonka tarkoituksen on edistää vastuullista liiketoimintaa. Vastuullinen asiakkuus -malli (VasA) tähtää siihen, että esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä ei kohdisteta sellaisille asiakkaille, joiden pelikäyttäytymisessä esiintyy piirteitä, jotka yleisesti indikoivat pelaamisen kehittymisestä riskialttiiseen suuntaan.

Vuoden 2014 aikana VasA-mallin taustamuuttujia tarkasteltiin uudelleen ottaen huomioon pelien tuotevalikoimassa ja peliympäristössä tapahtuneet muutokset. Mallia päivitettiin ja vuoden aikana testattiin vastuullisuussisältöisten viestien vaikutusta asiakkaiden pelikäyttäytymiseen.

Vuoden 2015 alusta alkaen VasA-malli on vakiintunut osa Veikkauksen johtamisjärjestelmää ja mallin vaikutuksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle.