Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Veikkaus vastaa markkinatilanteen haasteisiin tuotekehityksellä ja kustannustehokkuudella

Vaisu kulutuskysyntä näkyi edelleen vuonna 2014 Suomen rahapelimarkkinassa. Veikkaus on vastannut kulutuskysynnän haasteisiin paitsi pelien ja myyntikanavien kehittämisellä, myös kiinnittämällä huomiota kustannustehokkuuteen. Katsausvuonna Veikkaus onnistui kasvattamaan tuloutustaan yhteiskunnalle.

Veikkaus kehittää pelejään ja palveluitaan sekä välittäjämyynnissä että digitaalisissa myyntikanavissa. Katsausvuonna lanseerattiin yksi täysin uusi peli, Naapurit, sekä uudistettiin pitkäaikaisia suosikkipelejä, Lottoa ja Pitkävetoa.

Verkkopelaamisen kasvu jatkui vahvana. Vuonna 2014 jo yli 40 % Veikkauksen myynnistä tuli verkosta. Katsausvuoden aikana Veikkauksen verkkosivut uudistettiin lähes kokonaan responsiivisiksi, jolloin käyttökokemus on yhtenäinen eri päätelaitteilla. Pelisivuja kehitettiin analytiikkaperusteisesti nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi ja räätälöidymmäksi. 

Tunnistautuneen pelaamisen edistäminen on keskeinen osa Veikkauksen strategiaa. Katsausvuonna rekisteröityneiden asiakkaiden määrä ylitti 1,6 miljoonan rajan.