Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Muistissa olevat sivut

 • Veikkaus 75 vuotta
 • Veikkaus 2014–2015
  • Strategia
  • Tavoitteet 2014 ja 2015
  • Toimitusjohtajan puheenvuoro
  • Avainluvut
 • Liiketoiminta
  • Asiakastuntemus
  • Rekisteröityneet asiakkaat
  • Yhteydet asiakkaisiin
  • Asiakaspalvelu
  • Myyntiverkosto
  • Digitaaliset kanavat
  • Pelit
  • Markkinointi ja viestintä
  • Tuotekehitys
  • Markkinat ja liiketoiminta
  • Sponsorointi
  • Tulevaisuuden näkymät
 • Vastuullinen tekijä
  • Sidosryhmäyhteistyö
  • Vastuullisuuden periaatteet
  • Yhteiskuntavastuun johtaminen
  • Varmennettu vastuullisuus
  • Pelaamisen turvallisuus
  • Kuluttajansuoja pelaajien hyväksi
  • Peliongelmien ennaltaehkäisy
  • Pelaamisen hallinnan välineet
  • Peluuri
  • Tuotot suomalaisille
  • Verojalanjälki
  • Pelatun euron tie
  • Henkilöstö
   • Johtaminen ja esimiestyö
   • Henkilöstön kehittäminen
   • Palkitseminen
   • Yhteistoiminta
   • Yhdenvertaisuus
   • Työhyvinvointi
   • Korruption vastaiset toimet
   • Henkilöstön tunnusluvut
  • Ympäristövastuu
  • GRI-taulukko
  • Varmennusraportti
 • Hallinnointi
  • Corporate governance -katsaus 2014
   • Yhtiön hallintoelimet
   • Pelitoiminnan valvonta
   • Sisäinen valvonta
   • Riskit ja riskienhallinta
   • Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet sekä valvontavastuut
   • Viestintä ja tiedotus
   • Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus
   • Seuranta
   • Hallintokoodin käyttö ja poikkeamat
  • Hallintoneuvosto
  • Hallitus
  • Johtoryhmä
  • Valvojat ja tilintarkastajat
 • Tilinpäätös
  • Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014
  • Laaja tuloslaskelma
  • Tase
  • Rahavirtalaskelma
  • Laskelma oman pääoman muutoksista
  • Laatimisperiaatteet
  • Liitetiedot
   • 1. Erittely liikevaihdosta peleittäin ja peliryhmittäin
   • 2. Tuloskehitys
   • 3. Liiketoiminnan muut tuotot
   • 4. Poistot
   • 5. ja 6. Palvelujen ostot ja liiketoiminnan muut kulut
   • 7. Tutkimus- ja kehittämismenot
   • 8. Rahoitustuotot ja -kulut
   • 9. Aineelliset hyödykkeet ja poistot
   • 10. Aineettomat hyödykkeet ja poistot
   • 11. Rahavirta investoinneista ja keskeneräisistä sijoituksista
   • 12. Myytävissä olevat sijoitukset ja muut pitkäaikaiset saamiset
   • 13. Lyhytaikaiset saamiset
   • 14. Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset
   • 15. Oma pääoma ja pääoman hallinta
   • 16. Lyhytaikaiset velat
   • 17. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet
   • 18. Lähipiiritapahtumat
   • 19. Muut vuokrasopimukset ja vastuusitoumukset
   • 20. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Riippuen valituista sisällöistä tiedoston käsittelyssä ja luonnissa voi kestää hetki.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

Lataa PDF
Sulje

Lähetä sähköpostilla

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Section 1
Peruuta