Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Edellä kuvatun jatkuvan seurannan lisäksi tilintarkastus ja sisäinen tarkastus arvioivat tilinpäätöstiedon luotettavuutta sekä sisäisen valvonnan tasoa ja sen toimivuutta.

Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuullinen tarkastaja Sixten Nyman.

Katsauskaudella tilintarkastuksessa on arvioitu taloushallinnon sisäisen valvonnan asianmukaisuutta mukaan lukien taloushallinnon kontrollien toimivuus. Tilikauden aikaisen tarkastuksen kohteena olivat muun muassa yhtiötä koskevan erityislainsäädännön sekä sisäisten ohjeiden noudattaminen, peli- ja taloushallintojärjestelmien kontrollit, hankkeiden kirjanpidollinen käsittely sekä palkanlaskennan prosessi.

Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2014 (euroa)

Euroa 2014 2013
Tilintarkastus 40 676 44 447
Muut palvelut 47 916 125 386
Yhteensä 88 592 169 833

Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi vahvistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien riittävyyttä, luotettavuutta ja tehokkuutta. Toiminnassaan sisäisen tarkastus arvioi myös toiminnan sääntöjen ja ohjeiden lainmukaisuutta sekä pyrkii ennaltaehkäisemään mahdollisia väärinkäytöksiä.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön sisäinen tarkastaja, jonka apuna on ulkoinen palveluntuottaja. Sisäinen tarkastus on organisatorisesti toimitusjohtajan esikunnassa ja raportoi työn tuloksista hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue kattaa koko organisaation.

Katsauskaudella sisäisen tarkastuksen arvioinnit ovat kohdistuneet mm. asiamiehiin ja urheilupelien riskienhallintaan.