Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Pelitoiminnan valvonta

Arpajaislain 42 §:n 2 momentin (506/2009) mukaan Veikkauksen raha-arpajais-, veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa valvoo sisäasiainministeriön alainen Poliisihallitus. Sisäasiainministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt ja Poliisihallitus valvoo sääntöjen noudattamista. Lisäksi Veikkaus käy jatkuvaa vuoropuhelua Poliisihallituksen ja sisäasiainministeriön edustajien kanssa.

Pelitoimintaa valvovat Poliisihallituksen määräämät viralliset valvojat, jotka myös vahvistavat pelikierroksittain pelien tulokset ja voittojen määrän. Veikkauksen voitonmaksua koskevat pelaajien valitukset käsitellään Poliisihallituksessa niin sanotulla ratkaisusuositusmenettelyllä.

2014

Vuonna 2014 annettiin 60 ratkaisusuositusta, kun määrä oli vuotta aikaisemmin 98.

Veikkauksella on pelialan turvallisuussertifikaatin lisäksi tietoturva- ja laatusertifikaatit . Yhtiön ulkopuoliset tahot varmistavat, että toiminta on vastaavien standardien mukaista. Det Norske Veritas (DNV) tarkasti kertomusvuonna kertaalleen World Lottery Association -turvallisuusstandardin WLA-SCS:2012 noudattamista. Laatustandardin ISO 9001:2008 ja tietoturvastandardin ISO/IEC 27001:2005 noudattamista arvioi Inspecta Sertifiointi Oy vuonna 2014 kaksi kertaa. Tarkastuksissa todettiin Veikkauksen täyttävän edelleen standardien vaatimukset.