Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2014

Corporate governance -katsaus 2014

Veikkauksen missio on tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista lisäarvoa järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti. Veikkaus on valtion omistama osakeyhtiö ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Valtio on sitoutunut yhtiön vastuisiin ainoastaan osakepääomapanoksensa verran ja sen rooli yhtiössä rajoittuu osakkeenomistajan vastuisiin.

Veikkauksen hallinnon perustana ovat arpajaislaki (1047/2001) sekä osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Veikkaukselle on arpajaislaissa säädetty yksinoikeus raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen. Rahapelien toimeenpanoa sääntelee valtioneuvoston asetus rahapelien toimeenpanosta ja sisäasiainministeriön asetus rahapelien pelisäännöistä.

Veikkaus on sitoutunut noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010, minkä lisäksi toimintaa ohjaavat kulloinkin voimassa olevat valtion ja opetus- ja kulttuuriministeriön omistajaohjausta koskevat ohjeet ja periaatteet.